Notikušās aktivitātes

Rēzeknē norisinājās starptautisks biznesa forums un kontaktu birža

Latgales reģiona uzņēmēji savas darbības virzienu un sadarbības partneru loka paplašināšanai arvien biežāk izmanto iespējas, ko sniedz Eiropas Savienības finansējuma instrumenti un Pārrobežu sadarbības programmas.

Video ieraksts: 02.11.2014. YouTube

Jauni kontakti un potenciālie partneri pēc biznesa foruma Rīgā

14.10.2014., INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM

Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas uzņēmēji, kuri darbojas pārtikas, inovāciju, celtniecības un citu pakalpojumu nozarēs, sadarbības iespējas apsprieda biznesa forumā ,,Latvija – Lietuva – Baltkrievija kopīga pārrobežu sadarbība‘‘ Minskas dienu Rīgā ietvaros 10.oktobrī, kuras notika Rīgas pilsētas pašvaldības telpās. Forums bija viena no projekta „Vienotās uzņēmējdarbības atbalsta un sadarbības veidošanas sistēmas izveide Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ilgtspējīgai pārrobežu sadarbībai“ (akronīms: B2B) aktivitātēm.

Klātesošos Baltkrievijas pārstāvji informēja par Minskas pilsētas investīciju un eksporta potenciālu, uzņēmumu reģistrācijas priekšrocībām Minskas Speciālās Ekonomiskās zonas teritorijā, kā arī par tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības īpatnībām ar Baltkrievijas Republiku un sadarbību ar Muitas savienību. Latvijas puse iepazīstināja ar Rīgas pilsētas investīciju potenciālu un iespējām.
Lietderīgs bija darbs Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas kontaktbiržā, kur būvnieki tikās savā darba sekcijā, savukārt ar pārtiku un inovācijām saistītie uzņēmēji – citā darba sekcijā. Visu trīs valstu uzņēmēji atzina, ka ir lietderīgi pavadījuši laiku, ieguvuši jaunus kontaktus un potenciālos sadarbības partnerus. Daži no viņiem jau sadarbojas ar kaimiņvalstu uzņēmējiem, taču nemitīgi ir jāattīsta uzņēmējdarbība. Tāpēc regulāri jāpiesaista jauni partneri un savā darbībā jāievieš novitātes.
Projekta ,,Vienotās uzņēmējdarbības atbalsta un sadarbības veidošanas sistēmas izveide Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ilgtspējīgai pārrobežu sadarbībai“ (akronīms: B2B) vadošais partneris ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Rīga, Latvija).
Projekta sadarbības partneri - Baltkrievijas Tirdzniecības un rūpniecības palāta (Minska, Baltkrievija),
Paņevēžas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamera (Paņevēža, Lietuva),
Daugavpils Universitāte (Daugavpils, Latvija).
Finanšu atbalsts - Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007-1013 pārrobežu
sadarbības programma LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA.

Labā pieredze no Lietuvas

30.09.2014., INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM

Projekta „Vienotās uzņēmējdarbības atbalsta un sadarbības veidošanas sistēmas izveide Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ilgtspējīgai pārrobežu sadarbībai“ (akronīms: B2B) ietvaros no 26. līdz 28.septembrim Lietuvas pilsētā Paņevēžā notika forums ,,Būvniecības attīstība Lietuvā, Latvijā un Baltkrievija. Iespējas uzņēmējdarbībā’’.
Kā norādīja Paņevēžas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kameras prezidents Sigitas Gailiūnas (Lietuva), tad šādos forumos ir iespējams uzzināt par uzņēmējdarbības nosacījumiem kaimiņvalstīs. ,,Tā ir iespēja iepazīties ar potenciālajiem partneriem, arī konkurentiem. Mēs uzzinām, kā strādā mūsu celtnieki, kādus materiālus varam iegādāties Latvijā. Baltkrievijas puse ir ieinteresēta un uzdod jautājumu, kāpēc Latvijā ražotie būvmateriāli tikai mazos apjomos nonāk viņu valstī. Rezultāts būs obligāti’’, tā Sigitas Gailiūnas. Arī Latvijas pārstāvis - Būvmateriālu ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Juris Grīnvalds atzina, ka sadarbība ir nepieciešama, jo katras valsts tirgus ir salīdzinoši maziņš, lai uzbūvētu kādu modernu rūpnīcu. Baltkrievija ir potenciāls eksporta tirgus. Tas ir interesants Latvijai un Lietuvai kā virziens uz austrumiem, arī tālāk uz Krieviju. Savukārt baltkrieviem – kā virziens uz Eiropu‘‘. Baltkrievijas pārstāvis Valērijs Rabec, akciju sabiedrības "Новополоцкжелезобетон" direktors, forumā ieguva jaunas zināšanas un kontaktus. Viņa vadītajam uzņēmumam būs sadarbība ar Lietuvas kolēģiem celtniecības materiālu piegādē uz Baltkrieviju. Valērijs Rabec piebilda, ka jaunā lietā vienmēr ir arī neatrisināti jautājumi. Vajag cieši sadarboties un strādāt šo problēmu risināšanā. Galvenais, lai būtu arī sapratne starp valstīm valdību līmenī.
Forma dalībnieki arī apmeklēja starptautisko izstādi ,,EXPO Aukštaitija 2014”, kā arī Paņevēžas perspektīvos uzņēmumus - akciju sabiedrību ,,Schmitz Cargobull Baltic‘‘ un akciju sabiedrību ,,Amilina‘‘. Šie apmeklējumi apliecināja, ka Lietuvas uzņēmēji seko līdzi inovācijām un elastīgi piemērojas tirgus prasībām.
Projekta ,,Vienotās uzņēmējdarbības atbalsta un sadarbības veidošanas sistēmas izveide Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ilgtspējīgai pārrobežu sadarbībai“ (akronīms: B2B) vadošais partneris ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Rīga, Latvija).
Projekta sadarbības partneri - Baltkrievijas Tirdzniecības un rūpniecības palāta (Minska, Baltkrievija),
Paņevēžas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamera (Paņevēža, Lietuva),
Daugavpils Universitāte (Daugavpils, Latvija).
Finanšu atbalsts - Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007-1013 pārrobežu
sadarbības programma LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA.

Baltkrievijas pieredze lauku tūrisma attīstībā

21.07.2014., INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM

No 4. līdz 5.jūnijam Baltkrievijā, Minskā uzņēmēji no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, kas darbojas tūrisma jomā, tikās biznesa forumā ,,Lauku tūrisms: iespējas, problēmas, perspektīvas‘‘. Forums notika projekta „Vienotās uzņēmējdarbības atbalsta un sadarbības veidošanas sistēmas izveide Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ilgtspējīgai pārrobežu sadarbībai“ (akronīms: B2B) ietvaros.
Foruma dalībnieki arī apmeklēja tūrisma objektus – lauku sētas, iepazīstot Baltkrievijā pirmo un pagaidām vienīgo lauku tūrisma maršrutu „Valožinskas trakti“. Lauku sētā ekomuzejā ,,Bišu pasaule“ bija tikšanās ar bitenieku Vasīliju Frolovu. Te bija dabūjams medus, arī stāstīti interesanti stāsti par bišu gudrībām un čaklumu, un kā rodas gardais, saldais un veselīgais medus. Saimnieks norādīja, ka ar biškopību vien ir par maz, jāmeklē jaunas formas. Tāpēc pie viņiem bieži brauc skolēni ekskursijās kā uz bišu muižu, jo ar tehnoloģiju palīdzību var iepazīt bišu valstību.
Rietumu Berezinas krasta viesu māju ,,Aiz tiltiņa“ saimnieks Dmitrijs Nakonečnijs uzskata, ka Baltkrievijā agrotūrismam ir nākotne. Pašiem baltkrieviem tā ir savas valsts iepazīšana, apmeklējot viesu mājas, tūristiem no citām valstīm — tā ir iespēja iepazīt valsti dziļāk. Daudz interesantāk ir atbraukt, padzīvot dabiskā vidē un uzzināt interesantas lietas, nekā mitināties viesnīcās un doties ekskursijās.
,,Vērtīgākais ir kontakti starp cilvēkiem, kuri projekta laikā ir iepazinušies. Tos var attīstīt. Te var satikt cilvēkus un partnerus, kuri jums simpatizē un turpināt sadarbību. Tā ir pieredzes apmaiņa, lai iepazītu dažādus attīstības modeļus, ko īsteno katra no valstīm. Būtiski ir piedalīties kā partneriem starptautiskos projektos, lai mūsu cilvēki redz kaimiņvalstu pieredzi, lai iepazīstas ar inovatīvu pieredzi lauku tūrismā — kā šīs valstis izmanto savu pieredzi, jo mums ir kopīga vēsture un tautas tradīcijas. Kaut gan mēs kā valstis atšķiramies, tomēr, atrisinot vīzu jautājumus, starptautiskajā tirgū Latvija, Lietuva un Baltkrievija varētu virzīties kā vienots tūrisma reģions un lauku tūrisma piedāvājums‘‘ - tā Baltkrievijas sabiedriskās asociācijas ,,Atpūta laukos‘‘ priekšsēdētāja Valērija Klicounova.
Projekta ,,Vienotās uzņēmējdarbības atbalsta un sadarbības veidošanas sistēmas izveide Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ilgtspējīgai pārrobežu sadarbībai“ (akronīms: B2B) vadošais partneris ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Rīga, Latvija).
Projekta sadarbības partneri - Baltkrievijas Tirdzniecības un rūpniecības palāta (Minska, Baltkrievija),
Paņevēžas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamera (Paņevēža, Lietuva),
Daugavpils Universitāte (Daugavpils, Latvija).
Finanšu atbalsts - Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007-1013 pārrobežu
sadarbības programma LATVIJA-LIETUVA-BALTKRIEVIJA.


Sagatavoja: SIA 5 labas ziņas
(Inga Čekša-Ratniece, 29472972, inga.ceksa@inbox.lv)

Pierobežu sadarbības projekts B2B startēja Daugavpilī

D-fakti, 20.05.2014

Bilde

16.maijā Daugavpilī norisinājās biznesa forums, ko organizēja Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Polijas vēstniecību Latvijā, Reģionālās attīstības un vides ministriju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latgales plānošanas reģionu un Daugavpils Universitāti. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera īsteno Lietuvas-Latvijas-Baltkrievijas pierobežu sadarbības projektu, un šis pasākums kļuva par pirmo forumu Eiropas projekta „B2B” ietvaros.

Kopā ar Daugavpils domi dalībai forumā un darbam kontaktu biržā tika piesaistīti uzņēmēji no dažādām valstīm, „B2B” projekta ietvaros – baltkrievu un lietuviešu uzņēmēji.
Kā pastāstīja ziņu portālam D-fakti.lv projekta B2B koordinatore Sanita Puncule, caur projektu dalībai forumā organizatori aicināja uzņēmējus no Lietuvas un Baltkrievijas. B2B (Business to Business ) – ir lietuviešu-latviešu-baltkrievu sadarbības projekts. To par 90% finansē Eiropas Savienība, un tā līdzekļi ir paredzēti uzņēmējdarbības vides attīstībai starp Latviju, Lietuvu un Baltkrieviju, lai savestu savā starpā konkrētas nozares pārstāvošos biznesmeņus. Interešu zona šajā projektā iekļauj šādas nozares: tūrisms, loģistika, būvniecība, inženierdarbi, visu nozaru inovācijas, pārtikas produkti.
Brauciena laikā tiks sarīkoti pieci forumi: trīs Latvijā (Daugavpilī, Rīgā un Rēzeknē); viens Lietuvas Panevežā un viens – Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā. Šajos forumos uzņēmēji varēs iemācīties eksportēt savu produkciju uz Baltkrieviju un Lietuvu.
Bet, pats galvenais, kā uzsvēra S.Puncule, projekta „B2B” ietvaros tiek izstrādāta elektroniskā platforma – interneta vietne – ar kuras palīdzību tiks ievākta informācija un meklēti biznesa partneri Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā. Šobrīd tiek koriģēta tehniskā struktūra, un potenciālie partneri jau ievāc to uzņēmēju kontaktus, ar kuriem varētu sadarboties. Šo informāciju sniedz Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Lietuvas un Baltkrievijas TRK. Šeit ir izveidota datubāze un uzkrāta informācija par eksporta jautājumiem, kas palīdz atrast partneri.
Projekta termiņš ir 1 gads, no 2013.gada decembra līdz 2014.gada decembrim. Uzņēmēji varēs sekot līdzi informācijai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas TRK interneta vietnēs. Un, pat ja uzņēmējam ir tikai nodoms eksportēt preci uz Lietuvas vai Baltkrievijas tirgu, viņš var vērsties pēc kontaktiem.

Papildus forumiem Latvijā, tiks rīkota konference un semināri trijās valstīs. Projekta ietvaros ieplānots piesaistīt 800 uzņēmējus.

Agrotūrisma uzņēmēju forums (Minska)

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu projekta B2B ietvaros, LTRK organizē AGROTŪRISMA (lauku tūrisma) uzņēmēju forumu Minskā Foruma ietvaros LTRK aicina apmeklēt arī izstādi "BelAgro 2014".

Forumā pārstāvētās lauku tūrisma jomas: tūrisma operatori, tūrisma firmas, kas plāno maršrutus uz Baltkrieviju, lauku sētu īpašnieki (vēlams daudzfunkcionāla kompleksa īpašnieki), aktīvās atpūtas laukos inventāra ražotāji (laivas, rotaļu laukumi, spēles, pirts inventāra ražotāji), kā arī linu audumu ražotājus (roku darbs, tātad ar stellēm), linu apģērbu, dvieļu, aizkaru, lauku māju interjera priekšmetu ražotāji.

Foruma dalībniekiem projekts apmaksā ceļa izdevumus, viesnīcu, ēdināšanu.

Vairāk informācijas par izstādi "Bel Agro" 2014

Info par atpūtu Baltkrievijas lauku sētās

http://www.trofei.by/tourism/

19.05.2014.

Projekta ziņu lapas (angliski)

1.Ziņu lapa

2. Ziņu lapa

3. Ziņu lapa

4. Ziņu lapa

5. Ziņu lapa

6. Ziņu lapa