Esiet sveicināti Pārrobežu programmas Latvija - Lietuva - Baltkrievija projekta „Vienotās uzņēmējdarbības atbalsta un sadarbības veidošanas sistēmas izveide Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ilgtspējīgai pārrobežu sadarbībai“ (akronīms: B2B, Nr. LLB-2-256) ietvaros izveidotajā B2B platformā. 

Projekta periods bija 12.2013.-05.2015 un tā ieviešanas laikā tika īstenotas virkne aktivitāšu, kas ir apkopotas platformas mājas lapā. Informācija lieti noderēs tiem, kas piedalījās forumos, semināros un vēlas atjaunot viesu, partneru, ekspertu kontaktus. 

Papildus platforma ir vide, kur iepriekš projekta aktivitātēs neiesaistītie uzņēmēji var iepazīties ar informāciju, apmainīties ar kontaktiem un pievienot savu uzņēmumu sadarbības partneru meklētāju listei. Konkrētu kautājumu gadījumā, lūdzam, sazināties ar Pārrobežu informācijas centriem Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā. 

Noderīga informācija:

EuropeAid: ec.europa.eu/europeaid
Programmas mājaslapa: www.enpi-cbc.eu
ES delegācija Baltkrievijā: eeas.europa.eu/delegations/belarus

B2B projektu jaunumi

Reģionu jaunumi

Inovāciju jaunumi