Tyrimas

Tyrimas „Tarptautinio bendradarbiavimo tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos mažų ir vidutinio dydžių įmonių skatinimas: problemos, galimybės, perspektyvos“. Projektas N LLB-2-256

Tyrimo tikslas yra išaiškinti problemas, nustatyti galimybes ir tarptautinio bendradarbiavimo tarp mažų ir vidutinio dydžio įmonių (ypač inovacijų srityje) skatinimo kryptis.

Dirbant su darbotvarke, naudoti įvairūs įrankiai, pavyzdžiui, loginės, sisteminės, struktūrinės-funkcinės ir lyginamosios analizės metodai ir technikos, statistiniai ir rodikliniai metodai, sociologiniai tyrimai. Tyrimo metu atliktas regioninės integracijos metodologinių pagrindų apibendrinimas; nustatyti investicinio klimato regionuose rodikliai; atlikta investicijų pritraukimo į regioną sąlygų ir galimybių analizė; atlikta tarptautinio bendradarbiavimo versle naudojant jungtinį verslumą, sujungiant išteklius bendrų prekių ir paslaugų vystymui, taip sujungiant inovatyvias prekes ir paslaugas analizė; nustatyta inovatyvi mažų ir vidutinio dydžio įmonių specializacija; atlikta bendradarbiavimo tarp mokslinių organizacijų, mažų ir vidutinio dydžio įmonių, taip pat centrinių ir vietinių institucijų tarptautiniuose regionuose analizė; nurodytos kai kurios tarptautinio bendradarbiavimo problemos, galimybės ir perspektyvos.

Raktiniai terminai: tarptautinis bendradarbiavimas, tarptautiniai regionai, mažos ir vidutinio dydžio įmonės, įmonių išteklių galimybių efektyvumas, trigubos spiralės modelis, investicinis klimatas, inovatyvi specializacija, regioniniai ypatumai; ilgalaikiai filialų privalumai, ekonominis pasitikėjimas.

Visą tyrimą galite rasti ČIA