Apie projektą

Bendro verslo paramos ir bendradarbiavimo kūrimo sistemos formavimas tvariam Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio bendradarbiavimui
Trumpas pavadinimas: B2B

1. PRIORITETAS: TVARIOS EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS PLĖTROS SKATINIMAS

Paramos kryptis 1.1: Socialiai ekonominės plėtros skatinimas ir parama verslui
Subsidijų gavėjas: Latvijos prekybos ir gamybos rūmai (Ryga, Latvija)
Partneriai: Baltarusijos prekybos ir gamybos rūmai (Minskas, Baltarusija), Panevėžio prekybos, gamybos ir amatų rūmai (Panevėžys, Lietuva), Daugpilio universitetas (Daugpilis, Latvija)

PROBLEMA:  Žemas pasienio regiono ekonominis konkurencingumas susijęs su bendradarbiavimo ir informacijos įrankių, pritaikytų specifinei regiono situacijai, trūkumu. Verslininkams dažniausiai trūksta juridinių ir ekonominių žinių, susijusių su pasienio verslu, įvairiose šakose nesubalansuota darbo jėgos ir laisvų darbo vietų pusiausvyra.

TIKSLAS:  Pagrindinis tikslas yra skatinti ilgalaikį pasienio bendradarbiavimą ir inovatyvų bendrą verslą, bendrųjų regioninių sąlygų pusiausvyrą verslo plėtrai, pasienio kompetencijos mainus ir prekių bei paslaugų apyvartos augimą.

REZULTATAI IR PASIEKIMAI:

Siekiant paskatinti inovatyvią komercinę veiklą Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje, buvo įsteigti ir įrengti trys pasienio verslo paramos ir informacijos centrai. Trijų valstybių verslininkų reikmėms buvo sukurta ir paleista elektroninė bendradarbiavimo platforma.
Keliose mažose ir vidutinio dydžio pasienio įmonėse buvo pasiremta kaimynų patirtimi naudojantis inovatyviomis technologijomis.
Buvo suorganizuoti 5 tarptautiniai verslo forumai ir naujų verslo kontaktų paieškos renginiai. Seminaruose ir mokymuose dalyvavo 800 verslininkų.


About3About2About1